* Soumračník východní - Carcharodus orientalis Reverdin, 1913


Soumračníkovití – Hesperiidae
Délka předního křídla: 13-15 mm
Areál. Pontomediteránní. Jihovýchodní Evropa, Turecko, jižní Ural až po severní Irán. Ve střední Evropě nalezeno pouze několik jedinců na jižním Slovensku, kde nebyl řadu let potvrzen.
Biotopová vazba. Vyprahlé skalnaté stepní a lesostepní biotopy.
Živná rostlina housenek. Čistce ( Stachys spp.).
Vývoj a chování. Dvougenerační (duben – červen, červenec – srpen). Larvy žijí solitérně ve stočeném listu živné rostliny, přezimují. Samci jsou teritoriální, usedají na kameny nebo holou půdu.
Podobné druhy v ČR. Soumračník slézový ( Carcharodus alceae ).
Rozšíření v ČR. Zjištěn pouze jednou D. Povolným na Hádech u Brna 23.5.1946. Od té doby nejsou žádné další dokladové exempláře k dispozici. Pro naše území je brán jako nepůvodní, zavlečený druh. Je však možné, že byl u nás v minulosti podobně jako na Slovensku přehlížen, výskyt v současnosti je prakticky vyloučen.

Fotogalerie

Imága

Samec, Bulharsko. Foto F. Slamka
Samec, Bulharsko. Foto F. Slamka
---