určovací klíč (PDF, 937,1kB) >>>   

Soumračník proskurníkový - Pyrgus carthami (Hübner, 1813)


Syn.: fritillarius (Poda, 1761)
Délka předního křídla: 16-18 mm
Areál. Západopalearktický. V Evropě lokálně od Pyrenejského poloostrova, přes střední Evropu, Turecko, jižní Rusko po Střední Asii.
Biotopová vazba. Skalnaté stepi a kamenité droliny na vápencovém podkladu i vulkanitech, výslunné krátkostébelné stepní stráně, bílé stráně a váté písky. Osídluje také vápencové lomy v sousedství stepních lokalit.
Živná rostlina housenek. Několik druhů mochen: m. písečná ( Potentilla arenaria ), m. stříbrná ( P. argentea ), m. sedmilistá ( P. heptaphlylla ), m. jarní ( P. neumanniana ).
Vývoj. jednogenerační (květen – červenec). Vajíčka kladena jednotlivě na rub listu živné rostliny. Larva žije solitérně ve svinutých listech a přezimuje.
Chování. Není popsáno. Imága létají rychle, nízko při zemi, usedají na osluněné kameny a plošky se sešlapanou nízkou vegetací. Taková místa obsazují samci svými teritorii. Druh tvoří uzavřené, sedentární populace, na lokalitách však často dosahuje značných populačních hustot (např. Berounsko).
Podobné druhy v ČR. Ostatní soumračníci rodu Pyrgus, od nichž se spolehlivě liší kresbou na rubu zadních křídel a větší velikostí.
Rozšíření v ČR. Velmi lokální druh, jehož výskyt je u nás omezen především na několik oblastí v termofytiku (České středohoří, okolí Prahy, Český kras, Polabí, jižní a jihovýchodní Morava) a několik izolovaných lokalit v jižních Čechách. Vymizel na celé střední a severní Moravě, a z většiny lokalit ve východních a západních Čechách.
Ohrožení a ochrana. Ohrožený zarůstáním stepních lokalit, případně jejich cíleným zalesňováním(například řada skalních stepí v Českém krasu). Tato stanoviště byla od nepaměti vypásána a sešlapávána, a proto je třeba v plánu péče těchto rezervací prosazovat odstraňování náletových dřevin, mozaikovité sečení nebo extenzivní pastvu několika kusů dobytka. Jako zvlášť vhodná se jeví přechodná pastva koz. Vzhledem k tomu, že druh obývá i výslunné terasy vápencových lomů, je nutné zajistit přirozenou revitalizaci těchto sekundárních stanovišť (tj. nenavážet zeminu a nezalesňovat).


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samice, Slovensko, 2007. Foto M. Hrouzek
Samice, Slovensko, 2007. Foto M. Hrouzek
Slovensko. Foto M. Hrouzek
Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samice, Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samice, Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samice, Praha, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samice, Praha, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samec, Třebíčsko, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samec, Třebíčsko, 2005. Foto M. Vojtíšek

Kopulace

Kopulace, Znojemsko, 2005. Foto M. Konvička
Kopulace, Znojemsko, 2005. Foto M. Konvička
---