určovací klíč (PDF, 945,1kB) >>>   

Perleťovec fialkový - Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)


Délka předního křídla: 19-22 mm
Areál. Eurosibiřský. Od severního Španělska přes celou Evropu (včetně Velké Británie a severu Skandinávie), Turecko, evropské Rusko, severozápadní Kazachstán, Sibiř, Kamčatku a Dálný východ po Japonsko.
Biotopová vazba. Typický druh pasek a světlin v listnatých lesích i jehličnatých lesích od nížin do hor. Též široké a výslunné lesní okraje, křovinaté louky a lesostepi, zářezy cest apod. Ve vysokých horách také lavinové dráhy (Velká a Malá Kotlina v Hrubém Jeseníku).
Živná rostlina larev. Violky ( Viola spp.), zvláště v. Rivinova ( V. riviniana ), v. vonná ( V. odorata ) a v. srstnatá ( V. hirta ).
Vývoj.Jednogenerační (duben – červen.), v teplých oblastech dvougenerační (duben – červen, konec července – září). Vajíčka kladena jednotlivě na listy živné rostliny (obyčejně zespodu). Solitérní larvy aktivují do podzimu, pak přezimují, z hibernace se probouzejí brzy zjara (březen), kdy střídají žír na mladých listech violek s vyhříváním se na prohřáté opadance. Jsou poměrně pohyblivé – aktivně přecházejí mezi vhodnými živnými rostlinami a plaché, při vyrušení okamžitě padají do suchého listí. Kuklí se pod listy violek v suché opadance.
Chování. Protandričtí samci patrolují nad porosty violek, kde hledají čerstvě vylíhnuté samice. Je-li samice receptivní, “zavede” samce na místo vhodné pro kopulaci, nejčastěji na keř či mladý stromek; páření trvá 30-60 minut. U oplodněných samic byla popsána “ukrývací” reakce při přeletu samců (samice zavře křídla a skrčí se, aby byla méně nápadná). Jako u řady druhů s obdobnými stanovištními nároky jsou kolonie relativně sedentární, prostřednictvím disperzních jedinců “stopují” periodicky vznikající otevřené biotopy v lesích.
Podobné druhy v ČR. Perleťovec dvanáctitečný ( Boloria selene ), se kterým je velmi často zaměňován.
Rozšíření v ČR. Druh je poměrně rozšířený, ale rychle ustupuje a stává se vzácným. Hojnější je ješte v teplých pahorkatinách, kde se nejdéle udržela otevřená struktura lesních porostů s řadou ekotonů, slunných lesních luk apod.: pahorkatiny středních Čech, Pošumaví, východní svahy Českomoravské vrchoviny, Bílé Karpaty, Ždánické vrchy a Pálava. Vymizení z řady regionů (především v západních, severních a východních Čechách a na severní Moravě – např. Opavsko) dokazuje, že v krajině postupně řídne nabídka vhodných biotopů.
Ohrožení a ochrana. Ohrožený. Jako jiní motýli raně sukcesních stanovišť v lesních porostech vyžaduje i perleťovec fialkový místa s velmi teplým mikroklimatem pro vývoj larev vedle keřové resp. stromové vegetace. Jsou-li taková místa zastíněna a disperzní jedinci nenajdou nová stanoviště v dostatečné blízkosti, znamená to zánik lokálních populací. Vazba na lesní průseky, zářezy silnic, pásy pod elektrickým vedením a podobná místa napovídá, že v minulosti nacházel ideální podmínky ve výmladkových lesích, pařezinách, i lesích těžených výběrným způsobem. Zkušenosti z Velké Británie ukazují, že vhodné podmínky může najít v nepřezvěřených oborách. Vhodným managementem je v listnatých lesích alespoň místní návrat k výmladkovému hospodaření, případně k výběrné či “toulavé” těžbě. Ve vyšších polohách a v jehličnatých monokulturách může prospět zřízení trvalých průseků, světlin a úvozů a širokých lemů lesních cest.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, východní Čechy, okolí Hradce Králové, 1996. Foto P. Bílek
Samec, východní Čechy, okolí Hradce Králové, 1996. Foto P. Bílek
Samec, Bílé Karpaty, 2007. Foto D. Černoch
Samec, Bílé Karpaty, 2007. Foto D. Černoch
Samec, Moravský kras, 2007. Foto M. Koupý
Samec, Moravský kras, 2007. Foto M. Koupý
Pár, vlevo samice, Moravský kras, 2007. Foto M. Koupý
Pár, vlevo samice, Moravský kras, 2007. Foto M. Koupý
Samice, Moravský kras, 2007. Foto M. Koupý
Samice, Moravský kras, 2007. Foto M. Koupý
Samice, Moravský kras, 2007. Foto M. Koupý
Samice, Moravský kras, 2007. Foto M. Koupý
Samec, Blansko, 2005. Foto M. Koupý
Samec, Blansko, 2005. Foto M. Koupý
Samec, Morava, 2007. Foto L. Říčánek
Samec, Morava, 2007. Foto L. Říčánek
Samec, NP Podyjí, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samec, NP Podyjí, 2005. Foto M. Vojtíšek
---