určovací klíč (PDF, 454,7kB) >>>   

Okáč bojínkový - Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)


Délka předního křídla: 24-27 mm
Areál. Západopalearktický. Severozápadní Afrika, pak od Pyrenejí celou Evropou (včetně jižní Anglie) kromě Skandinávie po jižní Ural, Turecko a Zakavkazsko.
Biotopová vazba. Různé typy extenzívně obhospodařovaných luk od vlhkých niv po stepní trávníky, méně často souvislejší křovinaté porosty, řídké světlé lesy a lesní louky. Osídluje i druhotná antropogenní stanoviště jako železniční náspy a zářezy silnic apod.
Živná rostlina housenek. Přestože se uvádí řada druhů trav, podle Wilsona (1985) je podmínkou žír na kostřavách ( Festuca ovina, Festuca rubra aj.), případně na válečce ( Brachypodium spp. ) a sveřepu přímém ( Bromus erectus ): tyto druhy slouží jako zdroje flavonových barviv.
Vývoj. Jednogenerační (červen – srpen). Při kladení se uplatňuje velmi specifické chování: samička sedící na vyvýšené vegetaci, např. na květu pcháče, nejprve ohýbá abdomen a jakmile se vajíčko dostane na jeho konec, prudce vzlétne a uvolněné vajíčko upustí na zem. Larva žije solitérně a přezimuje. Stadium kukly trvá ca 3 týdny.
Chování. Na vhodných biotopech tvoří relativně sedentární populace, avšak mobilita je větší než u jiných koloniálních motýlů, což mu umožňuje relativně rychle osídlovat nově se nabízející příhodné biotopy.
Podobné druhy v ČR. Žádné.
Rozšíření v ČR. Všude na lučních biotopech s výjimkou vysokých hor.
Ohrožení a ochrana. Druh není ohrožen, místy se dokonce šíří s tím, jak zarůstají dříve intenzívně obhospodařované louky a pastviny. Potenciálním nebezpečím zalesňování takzvaných “neproduktivních” pozemků. V posledních letech se hranice jeho areálu posunuje k severu, případně do podhůří.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samice, Morava, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samice, Morava, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samec, Praha, 2003. Foto M. Vojtíšek
Samec, Praha, 2003. Foto M. Vojtíšek
Samice, Český kras, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samice, Český kras, 2005. Foto M. Vojtíšek

Kopulace

Kopulace, vlevo samice, Morava, Bruntálsko, červenec 2011. Foto P. Meca
Kopulace, vlevo samice, Morava, Bruntálsko, červenec 2011. Foto P. Meca
Kopulace, nahoře samice, Čechy, Holicko, 2009. Foto T. Bílek
Kopulace, nahoře samice, Čechy, Holicko, 2009. Foto T. Bílek
Kopulace, nahoře samice, severní Čechy, 2006. Foto M. Chvátil
Kopulace, nahoře samice, severní Čechy, 2006. Foto M. Chvátil
---