určovací klíč (PDF, 993,4kB) >>>   

Okáč bělopásný - Hipparchia alcyone (Denis & Schiffermüller, 1775)


Syn.: hermione (Linnaeus, 1764), aelia (Hoffmannsegg, 1804)
Délka předního křídla: 28-33 mm
Areál. Evropský. Roztroušeně od Španělska přes východní polovinu Francie, Itálii, střední Evropu až po Litvu a západní Ukrajinu. Izolované populace v jižním Norsku. Celoevropsky ustupuje, zvláště dramaticky ve střední Evropě.
Biotopová vazba. Především řídké skalnaté a písčité xerotermní bory, světlé skalnaté doubravy či skalní výchozy. Též navazující průseky okolo železnic a lesních cest, prosekávané pásy pod elektrickým vedením, lesostepi a lesní lemy.
Živná rostlina housenek. Několik druhů kostřav ( Festuca spp. ), ve středním Povltaví kostřava ovčí ( Festuca ovina agg.) a k. červená ( F. rubra ), na Moravě též kostřava žlábkatá ( Festuca rupicola ).
Vývoj. Jednogenerační (konec června – srpen). Samice klade vajíčka na různé druhy rostlin a jejich zbytků nebo i na kůru dřevin – vždy poblíž živné rostliny na suchá, osluněná místa. Přezimuje larva 3. nebo 4. instaru. Kuklí se v řídkém kokonu.
Chování. Studováno u španělských populací. Samice se líhnou s nedostatečně zralými vaječníky, podobně jako jiné druhy velkých okáčů. Imága jsou poměrně dlouhověká, ne však tolik jako okáč voňavkový ( Brintesia circe ). Populace jsou sedentární, samci jsou teritoriální a často vyčkávají na kmenech a větvích stromů (borovice, dub), jsou aktivnější letci než samice. Obě pohlaví sají nektar na mateřídouškách ( Thymus spp.).
Podobné druhy v ČR. V Čechách žádné, velmi podobný okáč medyňkový ( Hipparchia fagi ) žije v současnosti pouze na Moravě.
Rozšíření v ČR. V minulosti lokálně rozšířen v nížinách a pahorkatinách Čech (hlavně v Povltaví a Polabí), na Moravě jen na málo místech – především v oblasti vátých písků na jihovýchodní Moravě. V současnosti v Čechách již jen několik kolonií ve středním Povltaví (skalnatý kaňon Vltavy) a na Sedlčansku (J. Pokorný observ.). V Podorličí vymizel po roce 2000 (J. Zámečník pers. comm.). Jinde velmi pravděpodobně vyhynul. Na Moravě přežíval do 90. let 20. století v oblasti písčitých borů na Hodonínsku, ale i zde vymřel.
Ohrožení a ochrana. Kriticky ohrožený, blízko vymření, jeden z našich nejohroženějších motýlů. Jako u mnoha denních motýlů otevřených lesních stanovišť není tolik limitujícím faktorem výskytu druhová skladba porostů na stanovišti, jako jejich struktura a především zakmenění (hustota) lesních porostů (nesmí přesáhnout stupeň 0,6; ideální je ještě nižší zakmenění). Ustoupil v důsledku převádění pařezin na vysoké stinné lesy a ukončení lesní pastvy. Bez managementu v lesích nemá okáč bělopásný šanci na přežití. Na lokalitách výskytu je proto bezpodmínečně nutné radikálně prosvětlit lesní porosty a dále je obhospodařovat jako tzv. střední lesy nebo pařeziny. V některých lesních oblastech je vhodné obnovit pastvu (střední Povltaví).


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Střední Čechy, Sedlčansko, červenec 2011. Foto M. Vojtíšek
Střední Čechy, Sedlčansko, červenec 2011. Foto M. Vojtíšek
Střední Čechy, Sedlčansko, 2009. Foto T. Bílek
Střední Čechy, Sedlčansko, 2009. Foto T. Bílek
Střední Čechy, Sedlčansko, 2009. Foto T. Bílek
Střední Čechy, Sedlčansko, 2009. Foto T. Bílek
Samice, střední Čechy, 2010. Foto M. Vojtíšek
Samice, střední Čechy, 2010. Foto M. Vojtíšek
Samec, střední Čechy, 2010. Foto M. Vojtíšek
Samec, střední Čechy, 2010. Foto M. Vojtíšek
Samec, střední Čechy, 2010. Foto M. Vojtíšek
Samec, střední Čechy, 2010. Foto M. Vojtíšek
Střední Čechy, 2008. Foto Z. Hanč
Střední Čechy, 2008. Foto Z. Hanč
Samec, Slovensko, 2007. Foto M. Hrouzek
Samec, Slovensko, 2007. Foto M. Hrouzek
Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek

Kopulace

Kopulace, střední Čechy, Sedlčansko, 2009. Foto T. Bílek
Kopulace, střední Čechy, Sedlčansko, 2009. Foto T. Bílek
---