* Modrásek muškátový - Cacyreus marshalli Butler, 1898


Foto J. Macek

Rozpětí křídel: 21-27 mm, délka předního křídla: 11-13 mm
Areál. Pochází z Jižní Afriky, odkud byla jeho vývojová stádia zavlečena na Baleárské ostrovy s pěstovanými muškáty (pelargoniemi). První pozorování o výskytu tohoto druhu na ostrově Mallorca pocházejí z roku 1987 a od té doby se začal modrásek šířit po celém ostrově, odkud záhy pronikl do Španělska. V roce 1991 byl jeden samec chycen dokonce až v bruselské botanické zahradě na pelargoniích, v roce 1996 bylo několik jeho kolonií zjištěno v okolí Říma. Současně byl hlášen z jižní Anglie (1997), Belgie i Nizozemska. Dále se nyní trvale vyskytuje ve Francii, Chorvatsku, Slovinsku, Albánii, Řecku, Turecku a na středomořských ostrovech, Kanárských ostrovech a severoafrickém pobřeží; jednotlivá hlášení o zavlečení pochází také ze Švédska, Dánska, Estonska a Bulharska. Ve střední Evropě byl poprvé zjištěn v roce 1999 v Německu, v roce 2002 v jižním Švýcarsku a v roce 2011 ve východním Rakousku.
Biotopová vazba. V Evropě výsadby muškátů (pelargonie) – zahrady, parky, záhony a zahradnictví v intravilánech obcí i velkých měst. Ve Středomoří také květnaté ruderální biotopy. V jižním Švýcarsku vystupuje až do 1500 m n. m.
Živná rostlina housenek. V Evropě na pěstovaných muškátech (Pelargonium spp.). V Jižní Africe se druh vyvíjí na různých druzích kakostů (Geranium spp.), které byly jako živná rostlina potvrzeny i na Kanárských ostrovech.
Vývoj a chování. Ve Středomoří vícegenerační (únor – listopad). V zajetí za teploty cca 25°C trvá celý vývoj asi jeden měsíc. Housenky se živí hlavně květy a květními pupeny, ale přijímají i listy. V jižní Evropě je označován za škůdce muškátů.
Podobné druhy v ČR. Žádné.
Rozšíření v ČR. Nepatří do fauny ČR. U nás byl poprvé doložen v roce 2015 – jedna samice byla chycena 24.7.2015 v Ostravě-Porubě (6174) na zahradě s muškáty (J. Novák leg. et coll., J. Beneš revid.). Druhý nález v pochází z Čech z roku 2021 – Kladno (5850), záhon na pěší zóně v centru města, 13.8.2021, 1 samice, M. Drahota foto. Jde o zavlečený, invazní druh. Ve středoevropských podmínkách není schopen přežívat zimu ve volné přírodě a šíří se zde importem muškátů do měst a obcí.

Fotogalerie

Imága

Samice, Čechy, Kladno, 13. 8. 2021. Foto M. Drahota
Samice, Čechy, Kladno, 13. 8. 2021. Foto M. Drahota
Chorvatsko, 2014. Foto Z. Hanč
Chorvatsko, 2014. Foto Z. Hanč
Řecko, 2014. Foto M. Zlatník
Řecko, 2014. Foto M. Zlatník
Baleáry, 2015. Foto M. Zlatník
Baleáry, 2015. Foto M. Zlatník
Baleáry, 2015. Foto M. Zlatník
Baleáry, 2015. Foto M. Zlatník

Kladení

Řecko, 2014. Foto M. Zlatník
Řecko, 2014. Foto M. Zlatník
---