určovací klíč (PDF, 1,1MB) >>>   

Modrásek komonicový - Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775)


Synonymum: argester (Bergsträsser, 1779), hylas (Esper, 1793)
Rozpětí křídel: 34-36 mm, délka předního křídla: 15-17 mm
Areál. Evropský. Od Pyrenejí přes střední Evropu, Balkán a Turecko. Na sever po jižní Švédsko, na východ přes jih Ruska až po Zakavkazsko.
Biotopová vazba. Skalní stepi a lesostepi, výslunné kamenité stráně a pastviny, sprašové stepi, bílé stráně a suché úvozy většinou na bazickém podkladu; vždy velmi nízký, řídký, nezapojený a vyprahlý krátkostébelný porost s ploškami obnažené horniny a vysokou pokryvností živné rostliny – úročníku bolhoje.
Živná rostlina housenek. Monofág na úročníku bolhoji (Anthyllis vulneraria).
Vývoj. Jednogenerační (květen – srpen), na nejteplejších lokalitách jižní a jihovýchodní Moravy dvougenerační (květen – červen, červenec – srpen). Vajíčka jsou kladena jednotlivě na spodní stranu listů a semenáčky živné rostliny. Housenky v mládí minují v listech, později požírají květy i listy, jsou fakultativně myrmekofilní a přezimují.
Chování. Nebylo dosud studováno. Na našich lokalitách jsou populace ostře ohraničené, sedentární a nepočetné.
Podobné druhy v ČR. Žádné.
Rozšíření v ČR. Dříve rozšířený v teplých oblastech celého státu a lokálně hojný. Na většině udávaných lokalit vymizel. Ještě koncem 20. století několik populací ve středním Povltaví, Českém středohoří, jihozápadních Čechách a v Polabí. Poslední česká populace se vyskytovala na Českolipsku v bývalém VVP Ralsko (Vrchbělá), odkud druh vymizel v roce 2010. Z českomoravského pomezí na Svitavsku pochází poslední záznam k modráskovi z roku 2006. Zcela vymřel na severní a střední Moravě; izolovanou populaci na Valašsku (Halenkov) se nepodařilo potvrdit po roce 2009. Po roce 2010 přežívalo již ne více než pět malých izolovaných populací na jižní a jihovýchodní Moravě (Pálava a Bílé Karpaty). Po roce 2018 je známa pouze jediná středně početná kolonie modráska na jihu Bílých Karpat a dále do 5 extrémně slabých kolonií při hranici se Slovenskem taktéž v Bílých Karpatech a jedna kolonie na hranici vymření na Pálavě. V roce 2018 byl modrásek reintrodukován na jedné lokalitě ve středním Povltaví. Zda byla repatriace úspěšná se bude vědět až po víceletém důsledném monitoringu.
Ohrožení a ochrana. Kriticky ohrožený na Moravě, vymřelý v Čechách (2010); vymírá také ve většině severní a střední Evropy. Vyžaduje raně sukcesní plochy bezlesí s ploškami obnažené horniny. Nejvíce ohrožen je zarůstáním biotopů a jejich celkovým úbytkem z krajiny. Na lokalitách je nutné zamezovat náletům křovin, místy mechanicky narušovat rostlinný pokryv (pojezdy vozidel, shrnutím drnu těžkou technikou apod.) a zde dosévat také živnou rostlinu, udržovat nízký trávník mozaikovou sečí. V případě extenzivní pastvy ovcí je třeba vždy vnitřními oplůtky z pastvy vyčlenit plochy s porosty úročníku, protože tam probíhá larvální vývoj modráska a ovce preferují bobovité rostliny a spolu s nimi spasou i vývojová stadia modráska. Intenzivní pastva je pak pro populace modráska zcela fatální.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samice, Morava, 22. 5. 2017. Foto V. Hotárek
Samice, Morava, 22. 5. 2017. Foto V. Hotárek
Samec, Slovensko, Považský Inovec. Foto P. Kalivoda
Samec, Slovensko, Považský Inovec. Foto P. Kalivoda
Samec, Morava, Bílé Karpaty, 8.2016. Foto M. Vojtíšek
Samec, Morava, Bílé Karpaty, 8.2016. Foto M. Vojtíšek
Samec, Morava, Bílé Karpaty, 8.2016. Foto M. Vojtíšek
Samec, Morava, Bílé Karpaty, 8.2016. Foto M. Vojtíšek
Samice, Západní Slovensko, Považský Inovec, 5.2012. Foto M. Vojtíšek
Samice, Západní Slovensko, Považský Inovec, 5.2012. Foto M. Vojtíšek
Samice, jižní Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samice, jižní Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samice, jižní Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samice, jižní Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samec, jižní Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samec, jižní Slovensko. Foto M. Hrouzek

Vejce

Vajíčko, Západní Slovensko, Považský Inovec, 5.2012. Foto M. Vojtíšek
Vajíčko, Západní Slovensko, Považský Inovec, 5.2012. Foto M. Vojtíšek
Detail vajíčka, Západní Slovensko, Považský Inovec, 5.2012. Foto M. Vojtíšek
Detail vajíčka, Západní Slovensko, Považský Inovec, 5.2012. Foto M. Vojtíšek

Kopulace

Kopulace, vlevo samec, Morava, 22. 5. 2017. Foto V. Hotárek
Kopulace, vlevo samec, Morava, 22. 5. 2017. Foto V. Hotárek
Kopulace, střední Čechy, Sedlčansko - Skoupý, 1988. Foto P. Bílek
Kopulace, střední Čechy, Sedlčansko - Skoupý, 1988. Foto P. Bílek
---