určovací klíč (PDF, 806,4kB) >>>   

* Soumračník kruhoskvrnný - Spialia orbifer (Hübner, 1823)


Délka předního křídla: 11-12 mm
Areál. Palearktický. Východní část střední Evropy (jižní Slovensko, Maďarsko), jihovýchodní Evropa, Sicílie, Turecko, Blízký východ, Irán, jižní Ukrajina, jižní Rusko na východ přes Střední Asii, jižní Sibiř, Altaj, Ussuri až do Koreje. Západně se vyskytuje atlantomediteránní příbuzný soumračník skořicový (Spialia sertorius). Areály obou druhů se překrývají na malé ploše ve Slovinsku, Maďarsku a na Slovensku. Historicky zjištěn v Dolním Rakousku a na jižní Moravě.
Biotopy v ČR. Skalnaté stepi, nejčastěji na vápencích, spraších či bazických vulkanitech, k jihu exponované krátkostébelné stepní stráně a extenzivní pastviny. Vyžaduje místa s nezapojeným drnem či kamenité droliny. Osídluje také lomy, silniční a železniční náspy v sousedství xerotermích lokalit.
Živná rostlina housenek. Krvavec menší (Sanguisorba minor).
Vývoj. Dvougenerační (duben – červen, červenec – srpen). Vajíčka kladena jednotlivě do květenství živné rostliny. Mladá larva se živí květy, později provádí žír na listech a žije solitérně ve spředeném listě a přezimuje. Kuklí se ve svinutém listě na bázi stonku živné rostliny.
Chování. Nedostatečně popsáno obdobně jako u soumračníka skořicového (Spialia sertorius). Imága snadno unikají pozornosti. Létají rychle, nízko při zemi, usedají na osluněné kameny a plošky se sešlapanou nízkou vegetací. Taková místa obsazují samci svými teritorii. Tvoří uzavřené, sedentární a v jihovýchodní Evropě často početné populace.
Podobné druhy v ČR. Soumračník jahodníkový (Pyrgus malvae), s. skořicový (Spialia sertorius).
Rozšíření v ČR. Stálý výskyt nebyl v České republice nikdy ověřen. Nově doložen pouze jednou na jižní Moravě v Popicích u Znojma (Popické vřesoviště) (7162), 16.5.1998, 1 ex., J. Němý leg. et coll., V. Hula a J. Šumpich revid. (Šumpich 2011). Historicky jsou z první poloviny 20. století potvrzeni dva jedinci z okolí Brna ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě a Moravského zemského muzea v Brně (J. Beneš a V. Hula revid.). Na žádné z lokalit nebyl druh vícekrát doložen i přes intenzivní pátrání po soumračníkovi v současnosti a novodobé revize starého sbírkového materiálu. V první polovině 20. století byl druh zjištěn také v okolí Retz v Dolním Rakousku (nedaleko NP Podyjí), šlo o jediné dva spolehlivě doložené nálezy pro celé Rakousko (Höttinger & Wagener 2001). V současnosti nejblíže na jižním Slovensku (Kováčovské kopce, Krupinská planina a Cerová vrchovina), kde je velmi lokální a ohrožený zarůstáním stepních lokalit.

Fotogalerie

Imága

Chorvatsko, 8.2014. Foto M. Fišer
Chorvatsko, 8.2014. Foto M. Fišer
Chorvatsko, 8.2014. Foto M. Fišer
Chorvatsko, 8.2014. Foto M. Fišer
Makedonie, 5.2010. Foto Z. Hanč
Makedonie, 5.2010. Foto Z. Hanč
Makedonie, 5.2010. Foto Z. Hanč
Makedonie, 5.2010. Foto Z. Hanč
Makedonie, 5.2010. Foto Z. Hanč
Makedonie, 5.2010. Foto Z. Hanč
---