určovací klíč (PDF, 961,2kB) >>>   

† Hnědásek jižní - Melitaea trivia (Denis & Schiffermüller, 1775)


Babočkovití – Nymphalidae
Syn.: fascelis (Esper, 1783)
Délka předního křídla: 15-19 mm
Areál. Pontomediteránní. V Evropě disjunktní areál: Španělsko a Portugalsko; pak jihovýchodní Francie, Itálie, Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko a Balkán. Na východě pak Turecko, jižní Rusko, Blízký Východ, Kazachstán, Irán po Ťan-Šan, severní Pákistán a severní Indii. Vymřel v České republice.
Biotopová vazba. Teplé a výhřevné stepi a lesostepi, také xerotermní pastviny, výhřevné sypané hráze vodních toků, staré vinohrady.
Živná rostlina housenek. Různé druhy divizen ( Verbascum spp.).
Vývoj. Jednogenerační (červen – červenec), v jižnějších zemích dvougenerační (duben – červen, červenec – srpen). Housenky žijí gregaricky na osluněných diviznách zapředené v hnízdech, přezimují v malých skupinách. Kuklí se na bázi stonků živné rostliny.
Chování. Nebylo studováno.
Podobné druhy v ČR. Hnědásek květelový ( Melitaea didyma ).
Rozšíření v ČR. V minulosti pouze velmi lokálně na jižní Moravě, severní hranice areálu v minulosti sahala až po Brno. Po 2. světové válce přežíval jen na izolovaných lokalitách na Hodonínsku a Pálavě, poslední lokalita na Hodonínsku byla zničena výstavbou zahrádkářské kolonie.
Ohrožení a ochrana. Vymřelý (1974). Pravděpodobnou příčinou vymření byla postupná izolace populací ať už přímou likvidací lokalit, intenzifikací zemědělství, zalesňováním a upuštěním od tradičního hospodaření. To muselo vést ke zhroucení metapopulační struktury populací tohoto druhu při hranici areálu výskytu.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek

Kopulace

Kopulace, samice nahoře, Slovensko, 2007. Foto M. Hrouzek
Kopulace, samice nahoře, Slovensko, 2007. Foto M. Hrouzek
Kopulace, Slovensko, 2007. Foto M. Hrouzek
Kopulace, Slovensko, 2007. Foto M. Hrouzek
---