* Cípatec jižní – Libythea celtis (Laicharting, 1782)


Foto H. Kalivoda
Rozpětí křídel: 42-47 mm, délka předního křídla: 17-24 mm
Areál. Palearktický. Od severozápadní Afriky, přes jižní a střední Evropu a temperátní Asii po Japonsko. V Evropě má nejpočetnější populace na Balkáně. Například v severním Řecku v okolí jezera Kerkini byla zdokumentována obrovská gradace cípatce v květnu 2018, kdy zde bylo pozorováno přes milion čerstvě vylíhlých dospělců a zárověn holožíry housenek na břestovci jižním, živné dřevině druhu (M. Hrouzek a R. Lučan observ.). Do střední Evropy se tento motýl rozšířil teprve ve 40. letech 20. století nejprve do Maďarska. V roce 1952 byl poprvé zjištěn jako vzácný migrant také na Slovensku, kde se v současnosti na nejjižnějším území vyskytuje již pravidelně (Bratislava, Kováčovské kopce, Cerová vrchovina aj.). Migrující jedinci bývají na Slovensku ojediněle zastiženi i severněji. Expanze cípatce jižního ve střední Evropě zjevně souvisí s oteplováním klimatu a nynějšími mírnými zimami.
Biotopová vazba. Světlé lesy, lesní cesty a lesní okraje, lesostepi, říční údolí s rozvolněnou zelení a výskytem živných dřevin, parkové výsadby ve městech.
Živná rostlina housenek. Břestovce (Celtis sp.), v jižní Evropě především b. jižní (C. australis), jako další zřídka využívané dřeviny se uvádí jilmy (Ulmus sp.) a slivoně (Prunus sp.).
Vývoj a chování. Jednogenerační migrant, skvělý a velmi rychlý letec s výrazně otevřenými populacemi, migrující jedinci bývají zastiženi ve vrcholném létě i vysoko v horách jižní Evropy. Motýli se líhnou v květnu až červnu, velmi často sedají na vlhké cesty či břehy vodotečí. Přezimují jako dospělci a následující rok bývají pozorováni již od března, kdy běžně migrují dále na sever.
Podobné druhy v ČR. Žádné, vzdáleně může v letu připomínat babočku bílé C (Polygonia c-album).
Rozšíření v ČR. Velmi vzácný migrant, který se u nás trvale nevyskytuje. Poprvé zastižen na jižní Moravě až ve 21. století a to dvakrát na jaře roku 2019 (Nový Dvůr u Břeclavi, kvadrát 7266, 13.4. a 11.5.2019, J. Němý observ.) (Němý 2019). Později byl nalezen jednou na jaře v roce 2021 (Lednice, Rybniční zámeček, kvadrát 7266, 24.4.2021, 1 ex., V. Hotárek foto) a více jedinců v létě 2021 opět v CHKO Pálava (Bulhary, Milovický les, kvadrát 7166, 27.6.2021, 5 ex., R. Krkoška observ. et foto).

Fotogalerie

Imága

Slovensko, Levice, 7.4.2019. Foto M. Zelenka
Slovensko, Levice, 7.4.2019. Foto M. Zelenka
Morava, Lednice, 24.4.2021. Foto V. Hotárek
Morava, Lednice, 24.4.2021. Foto V. Hotárek
Severní Makedonie, 6.2010. Foto Z. Hanč
Severní Makedonie, 6.2010. Foto Z. Hanč
Řecko, okolí jezera Kerkini, 16.5.2018. Foto M. Hrouzek
Řecko, okolí jezera Kerkini, 16.5.2018. Foto M. Hrouzek
Řecko, okolí jezera Kerkini, 16.5.2018. Foto M. Hrouzek
Řecko, okolí jezera Kerkini, 16.5.2018. Foto M. Hrouzek
Morava, Bulhary, 27.6.2021. Foto R. Krkoška
Morava, Bulhary, 27.6.2021. Foto R. Krkoška
Řecko, gradace cípatce, okolí jezera Kerkini, 16.5.2018. Foto M. Hrouzek
Řecko, gradace cípatce, okolí jezera Kerkini, 16.5.2018. Foto M. Hrouzek
Řecko, gradace cípatce, okolí jezera Kerkini, 16.5.2018. Foto M. Hrouzek
Řecko, gradace cípatce, okolí jezera Kerkini, 16.5.2018. Foto M. Hrouzek
Řecko, gradace cípatce, okolí jezera Kerkini, 16.5.2018. Foto M. Hrouzek
Řecko, gradace cípatce, okolí jezera Kerkini, 16.5.2018. Foto M. Hrouzek
Řecko, gradace cípatce, okolí jezera Kerkini, 16.5.2018. Foto M. Hrouzek
Řecko, gradace cípatce, okolí jezera Kerkini, 16.5.2018. Foto M. Hrouzek
Řecko, gradace cípatce, okolí jezera Kerkini, 16.5.2018. Foto M. Hrouzek
Řecko, gradace cípatce, okolí jezera Kerkini, 16.5.2018. Foto M. Hrouzek
Řecko, gradace cípatce, okolí jezera Kerkini, 16.5.2018. Foto M. Hrouzek
Řecko, gradace cípatce, okolí jezera Kerkini, 16.5.2018. Foto M. Hrouzek
Řecko, gradace cípatce, okolí jezera Kerkini, 16.5.2018. Foto M. Hrouzek
Řecko, gradace cípatce, okolí jezera Kerkini, 16.5.2018. Foto M. Hrouzek
---