určovací klíč (PDF, 702,7kB) >>>   

† Bělopásek jednořadý - Limenitis reducta (Staudinger, 1901)


Babočkovití – Nymphalidae
Syn.: anonyma (Lewis, 1872) nomen nudum, camilla auct., rivularis auct.
Délka předního křídla: 25-28 mm
Areál. Pontomediteránní. Od Španělska a Francie v celém Středomoří, též severně od Alp (v jižním Německu a Rakousku), Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Balkán, jižní Rusko po Írán a Afghánistán. Vymřel v České republice.
Biotopová vazba. Řídké lesy, pařeziny a lesostepi.
Živná rostlina housenek. Různé druhy zimolezu (Lonicera spp.), ze střední Evropy (Bádensko-Würtembersko) se uvádí zimolez obecný (Lonicera xylosteum) a z. kozí list (L. caprifolium).
Vývoj. Ve střední Evropě dvougenerační (květen – červen, srpen – září). Vajíčka kladena jednotlivě, solitérní housenky žijí na osluněných keřích zimolezu, přezimují v hibernákulu.
Chování. O etologii a populační ekologii není mnoho známo. Samci si vytvářejí teritoria na keřích. Předpokládá se, že struktura populací a mobilita je podobná jako u bělopáska dvouřadého (Limenitis camilla).
Podobné druhy v ČR. Bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla).
Rozšíření v ČR. V minulosti se vyskytoval pouze velmi lokálně a vzácně na jižní Moravě. Historické nálezy z první poloviny 20. století pochází zejména z oblasti středomoravských Karpat a dolního Pojihlavska (okolí Mohelna). Z jižní Moravy je doloženo a revidováno v muzejních a soukromých sbírkách celkem 9 jedinců z 8 lokalit od různých sběratelů, proto by historický autochtonní výskyt bělopáska jednořadého u nás neměl být zpochybňován.
Ohrožení a ochrana. Vymřelý (1945). Ústup byl podle německých autorů způsoben zánikem pařezin, jejich převáděním na vysokokmenné stinné lesy a zmenšováním lesostepních biotopů. Druh zřejmě není schopen přežívat na maloplošných a izolovaných stanovištích.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Chorvatsko, 2006. Foto J. Novák, zdroj www.Biolib.cz
Samec, Chorvatsko, 2006. Foto J. Novák, zdroj www.Biolib.cz
Samec, Chorvatsko, 2006. Foto J. Novák, zdroj www.Biolib.cz
Samec, Chorvatsko, 2006. Foto J. Novák, zdroj www.Biolib.cz
Itálie, 2013. Foto V. Vodrážková
Itálie, 2013. Foto V. Vodrážková
Jihozápadní Bosna, 2015. Foto M. Fišer
Jihozápadní Bosna, 2015. Foto M. Fišer

Biotopy

Biotop, jihozápadní Bosna, 2015. Foto M. Fišer
Biotop, jihozápadní Bosna, 2015. Foto M. Fišer
---