určovací klíč (PDF, 669,3kB) >>>   

Bělásek rezedkový – Pontia edusa (Fabricius, 1777)


Syn.: daplidice auct., nec Linnaeus, 1758
Délka předního křídla: 18-26 mm
Areál. Palearktický. Střední, východní a jihovýchodní Evropa, Itálie (kromě severozápadu), jižní Skandinávie, Malá Asie, Střední východ přes Střední Asii po Dálný východ, Čínu a Indii. Pod původním společným názvem běláska rezedkového se ve skutečnosti skrývají dva vzhledově nerozeznatelné (kryptické), ale zeměpisně i geneticky samostatné druhy – bělásek rezedkový (P. edusa Fabricius, 1777) a b. západní [P. daplidice (Linnaeus, 1758)]. Molekulárně-genetické studie potvrdily příslušnost středoevropských populací k taxonu Pontia edusa, rozšířeného od Rýna až na Dálný východ a do Číny. Geneticky příbuzný taxon P. daplidice je rozšířen od Rýna na západ po celé západní a jihozápadní Evropě, na Kanárských ostrovech, v severní Africe a na Blízkém východě po Libanon a na jih až do Etiopie. Spolehlivé rozlišení obou druhů je možné pouze na základě DNA analýzy. Oba druhy se v pásmu překrývání areálů v oblasti Rýna kříží, kříženci však mají sníženou životaschopnost.
Biotopová vazba. Nejčastěji na výslunných místech ruderálního charakteru s hojným výskytem živných rostlin: opuštěná a zaplevelená pole v nížinách, výslunné kamenité stráně s raně sukcesní vegetací, lomy, železniční a dálniční náspy atd.
Živná rostlina housenek. Rýt (Reseda spp.), úhorník mnohodílný (Descurania sophia), řeřicha (Lepidium spp.) aj.
Vývoj. Vícegenerační (duben – červen, červenec – srpen, září – říjen). V roce 2019 zaznamenáváni dospělci již v březnu. Vajíčka kladena jednotlivě na květenství živných rostlin, larva žije solitérně, přezimuje kukla.
Chování. Typický migrant s otevřenou populační strukturou, přizpůsoben k využívání přechodných raně sukcesních stanovišť.
Podobné druhy v ČR. Žádné.
Rozšíření v ČR. Početnost kolísá v závislosti na každoročních migracích. Po celém území s výjimkou hor, častěji v teplejších nížinných oblastech (nejhojnější v oblasti moravských úvalů), hojněji v horkých a suchých létech, nejpočetnější bývají dospělci letních generací.
Ohrožení a ochrana. Druh není ohrožen.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Pouzdřany, 8. 8. 2015. Foto V. Hotárek
Pouzdřany, 8. 8. 2015. Foto V. Hotárek
Samice, Lysovice, 21.6.2013. Foto V. Hotárek
Samice, Lysovice, 21.6.2013. Foto V. Hotárek
Samice, Praha, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samice, Praha, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samec, jižní Morava, 2006. Foto S. Krejčík
Samec, jižní Morava, 2006. Foto S. Krejčík
Samice, Praha, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samice, Praha, 2005. Foto M. Vojtíšek

Vejce

Bzenec, 19. 6. 2016, foto V. Hotárek
Bzenec, 19. 6. 2016, foto V. Hotárek
---