určovací klíč (PDF, 507,7kB) >>>   

† Babočka bílé L - Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermüller, 1775)


Babočkovití – Nymphalidae
Syn.: l-album (Esper, 1780)
Délka předního křídla: 29-35 mm
Areál. Holarktický. Od východní poloviny střední Evropy a Balkánského poloostrova přes temperátní Asii po Japonsko, dále žije v Kanadě a severní části USA. Vymřel v Rakousku, České republice, Slovensku, Maďarsku i v Pobaltí.
Biotopová vazba. Řídké listnaté lesy, především v blízkosti vod.
Živná rostlina housenek. Různé druhy vrb ( Salix spp.), jilmů ( Ulmus spp.), topolů ( Populus spp.) a bříz ( Betula spp.).
Vývoj. Jednogenerační ( červen – hibernace – květen). Housenky žijí gregaricky v květnu. Dospělci v horkých letních měsících estivují. Na podzim, jako většina velkých baboček, vyhledávají hnijící organický materiál (pozorování ze Sibiře) a padané ovoce. Pohlavně dozrávají po přezimování.
Chování. Nestudováno. Solitérně žijící druh s otevřenými populacemi. Pokládá se za příležitostného migranta.
Podobné druhy v ČR. Žádné.
Rozšíření v ČR. Mnoho starých nálezů pochází z Moravy (převážně z počátku 20. století), pouze dvakrát zjištěn na severu Čech. Nikdy nebyl hojný a často se jednalo o ojedinělé nálezy housenčích hnízd, založené zřejmě potulnými jedinci při okraji areálu. Poslední větší frekvence nálezů ze 40. letech 20. století na střední a jižní Moravě. Naposledy pozorován na začátku 60. let 20. století na Opavsku.
Ohrožení a ochrana. Vymřelý (60. léta 20. století). Tento druh nevymizel pouze z České republiky, ale prakticky v celé západní části svého areálu, tedy ze středoevropského prostoru. Významný ústup zaznamenán i ve Slovinsku, Rumunsku a na Ukrajině. O početnosti v evropské části Ruska se nic neví, z ostatních zemí jihovýchodní Evropy se uvádí “významné fluktuace”, což je těžko interpretovatelná informace. Zdá se, že se buď jedná o vzácného migranta, který střední Evropu krátkodobě osídluje v migračních vlnách, nebo o druh, který z dosud neznámých příčin vymírá.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Rumunsko, Bigär, 19.6.2012. Foto S. Krejčík
Rumunsko, Bigär, 19.6.2012. Foto S. Krejčík
Rumunsko, Bigär, 19.6.2012. Foto S. Krejčík
Rumunsko, Bigär, 19.6.2012. Foto S. Krejčík
Rusko, Jižní Ural, 7.2014. Foto M. Jirků
Rusko, Jižní Ural, 7.2014. Foto M. Jirků
Vlevo Brenthis ino, Rusko, Jižní Ural, 7.2014. Foto M. Jirků
Vlevo Brenthis ino, Rusko, Jižní Ural, 7.2014. Foto M. Jirků
Rub, Rusko, Jižní Ural, 7.2014. Foto M. Jirků
Rub, Rusko, Jižní Ural, 7.2014. Foto M. Jirků
Kazachstán, 2007. Foto J. Mach
Kazachstán, 2007. Foto J. Mach
Kazachstán, 2007. Foto J. Mach
Kazachstán, 2007. Foto J. Mach
---