určovací klíč (PDF, 481,8kB) >>>   

Babočka admirál - Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)


Délka předního křídla: 27-33 mm
Areál. Holarktický. Celá Evropa, Turecko, severní Afrika, Írán, Severní a Střední Amerika.
Biotopová vazba. Prakticky všudypřítomný druh včetně smrkových monokultur, zahrad, parků i ruderálních stanovišť od nížin do hor, v době tahu i na nejvyšších horských vrcholech.
Živná rostlina larev. Různé druhy kopřivovitých (Urticaceae), u nás především kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a k. žahavka (U. urens).
Vývoj. Dvougenerační, v chladných oblastech jednogenerační. V květnu k nám přilétají motýli z jihu, rozmnoží se, a část jejich potomků se na podzim opět vrací do Středomoří, kde přes zimu založí generaci jarních migrantů. Je známo, že imága na severu Evropy nejsou schopna přezimovat, v našich podmínkách je přezimování dospělců výjimečné (hlášení přezimování dospělců u nás v poslední dekádě ale neustále přibývá, především v mírných zimách). Samice kladou vajíčka na vrcholky živné rostliny. Larvy žijí jednotlivě. Stadium kukly trvá dosti krátce.
Chování. Solitérně žijící druh, typický migrant s otevřenými populacemi. Samci zaujímají v odpoledních hodinách dočasná teritoria na keřích a stromech vyčkávací párovací strategii (tzv. ”perching”). Na podzim motýli sedají na hnijícím ovoci v zahradách.
Podobné druhy v ČR Žádné.
Rozšíření v ČR. Po celém území rozšířený a hojný migrant.
Ohrožení a ochrana. Druh není ohrožen.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

2013. Foto O. Ryška
2013. Foto O. Ryška
Krkonoše, 2006. Foto M. Vojtíšek
Krkonoše, 2006. Foto M. Vojtíšek
Detail hlavy, Křivoklátsko 2013. Foto M. Vojtíšek
Detail hlavy, Křivoklátsko 2013. Foto M. Vojtíšek
Čechy, Hradčany, 2007. Foto M. Vojtíšek
Čechy, Hradčany, 2007. Foto M. Vojtíšek
Krkonoše, 2012. Foto S. Vrabec
Krkonoše, 2012. Foto S. Vrabec
Krkonoše, 2006. Foto M. Vojtíšek
Krkonoše, 2006. Foto M. Vojtíšek
Orlické hory, srpen 2014. Foto V. Hotárek
Orlické hory, srpen 2014. Foto V. Hotárek

Vejce

Vejce, Litovel, 27. 8. 2017. Foto V. Hotárek
Vejce, Litovel, 27. 8. 2017. Foto V. Hotárek
Ovo, Český Kras, 2013. Foto M. Vojtíšek
Ovo, Český Kras, 2013. Foto M. Vojtíšek
Ovo, Orlické Hory, 2014. Foto D. Breiter
Ovo, Orlické Hory, 2014. Foto D. Breiter
---