určovací klíč (PDF, 1,1MB) >>>   

Modrásek kozincový - Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)


Syn.: cyllarus (Rottemburg, 1775)
Délka předního křídla: 13-18 mm
Areál. Palearktický. Od Pyrenejského poloostrova, přes jižní a střední Evropu, jižní Skandinávii, Turecko, temperátní Asii až na Dálný východ.
Biotopová vazba. Suché, stepní a lesostepní lokality, výslunné stráně, suché úvozy, železniční náspy, hráze podél vodních toků, předpolí lomů s odstraněnou zeminou, extenzívní pastviny.
Živná rostlina housenek. Různé druhy bobovitých, především kručinka barvířská ( Genista tinctoria ), komonice lékařská ( Melilotus officinalis ), k. bílá ( M. alba ), tolice vojtěška ( Medicago sativa ), čičorka pestrá ( Coronilla varia ), vičenec ligrus ( Onobrychis viciaefolia ), vikev ptačí ( Vicia cracca ), kozince ( Astragalus spp.).
Vývoj. Jednogenerační (květen – červenec), výjimečně tvoří v teplých oblastech i druhou generaci (červenec – srpen). Samička klade vajíčka na vrcholky a poupata živných rostlin. Téměř dorostlé larvy poslední generace přezimují, je možné, že někdy mohou přezimovat i kukly. Kuklí se na jaře, kukla bývá zavěšena na lodyze živné rostliny těsně nad zemí. Stabilně, nikoli však obligátně, myrmekofilní.
Chování. Nebylo studováno. Na vhodných biotopech bývá dosti početný. Poměrně nenápadný, rychlý letec; proto bývá často přehlížen.
Podobné druhy v ČR. Modrásek lesní ( Cyaniris semiargus ).
Rozšíření v ČR. Historicky rozšířen roztroušeně ve všech teplejších oblastech a vystupoval až do podhůří. Dramatický ústup především v Čechách, kde je dnes znám jen ze tří oblastí (Doupovské hory, České středohoří a okolí Českého Krumlova). Na Moravě dosud víceméně souvislý pás lokalit od nejzazšího jihu po střed území, na severu Moravy téměř vyhynul.
Ohrožení a ochrana. Ohrožený. Z výsledků výzkumů různých sukcesních stadií ve vápencových lomech se zdá, že vyžaduje mozaiku pozdějších sukcesních stadií s roztroušenými keři a rozsáhlými porosty bobovitých rostlin. Charakter výskytu v lomech ovšem naznačuje, že je schopen ”stopovat” vznikající vhodné biotopy. Pro jeho ochranu je nutné bránit totálnímu zapojení stanovišť křovinami, nejlépe asi občasným přepásáním, a současně udržovat pestrou biotopovou mozaiku. Detailní autekologický výzkum druhu je navýsost nutný.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samice,Brno,11.6.2015.Foto V.Hotárek
Samice,Brno,11.6.2015.Foto V.Hotárek
Samec, Brno, 1.6.2013. Foto V. Hotárek
Samec, Brno, 1.6.2013. Foto V. Hotárek
Samec, Brno, 1.6.2013. Foto V. Hotárek
Samec, Brno, 1.6.2013. Foto V. Hotárek
Samec, Moravský kras, 2007. Foto M. Koupý
Samec, Moravský kras, 2007. Foto M. Koupý
Samice, severní Čechy, 2006. Foto M. Chvátil
Samice, severní Čechy, 2006. Foto M. Chvátil
Samec, severní Čechy, 2006. Foto M. Chvátil
Samec, severní Čechy, 2006. Foto M. Chvátil
Samec. Foto V. Vrabec
Samec. Foto V. Vrabec
Samec. Foto M. Hrouzek
Samec. Foto M. Hrouzek
Samec. Foto M. Zlatník
Samec. Foto M. Zlatník
Samice, jižní Morava, 2006. Foto L. Říčánek
Samice, jižní Morava, 2006. Foto L. Říčánek
Samec, České středohoří, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samec, České středohoří, 2005. Foto M. Vojtíšek
---