určovací klíč (PDF, 1,1MB) >>>   

* Ohniváček janovcový - Lycaena thersamon (Esper, 1784)


Délka předního křídla: 14-16 mm
Areál. Pontomediteránní. Od Apeninského poloostrova přes Maďarsko, Balkán (severní hranice areálu v České republice a na Slovensku) po severozápadní Čínu.
Biotopy v ČR. Suché stepní lokality, vyprahlé svahy, suché úvozy, železniční náspy, ale také vlhčí ruderály a okraje mokřadů v teplých oblastech.
Živná rostlina housenek. Jedinou spolehlivě prokázanou živnou rostlinou u nás je rdesno ptačí ( Polygonum aviculare ).
Bionomie. Dvougenerační (duben až květen, červenec až září). Samička klade jednotlivě světlezelená vajíčka na lístky nebo do květů rdesna. Housenka je světlezelená, bez výrazné kresby. Přezimuje housenka třetího larválního stadia. Kuklí se na zemi. Motýl se vyskytuje ve dvou formách, s krátkou ostruhou na zadních křídlech, nebo bez ní.
Chování. Drobný ale prudce při zemi létající motýl, rád vyhledává kvetoucí mateřídoušku ( Thymus spp.). Samci jsou teritoriální. Páření probíhá večer, páry zůstávají v kopule přes noc do ranních hodin.
Podobné druhy v ČR. Ohniváček černočárný ( L. dispar ), samice o. černoskvrnného ( L. tityrus ) a o. modrolemého ( L. hippothoe ).
Rozšíření v ČR. V 19. století se vyskytoval ve středních (zvláště v okolí Prahy) a jižních Čechách; poslední známý nález je z Českého Brodu (1890). Na Moravě zasahoval až k okolí Brna. V 80. letech chytán ještě na předměstí Brna, v okolí Znojma a Hodonína. Všechny doklady z území Moravy se týkaly jedinců podzimní generace, což napovídá, že se mohlo jednat o migrující jedince a že druh se u nás vůbec nemusel (alespoň ve 2. polovině 20. století) vyskytovat celoročně. Po roce 2000 nalezen pouze jeden jedinec na jihovýchodní Moravě při hranici se Slovenskem.
Ohrožení a ochrana. V současnosti se u nás trvale nevyskytuje. Druh nejranějších sukcesních stanovišť, jako polních strnišť, vyjetých kolejí, bahnitých příkopů atd.; pravděpodobně schopen migrací (přinejmenším ve druhé generaci). Vyžaduje detailní výzkum, včetně přesnějšího ujasnění současného rozšíření.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Slovensko, 1996. Foto F. Slamka
Samec, Slovensko, 1996. Foto F. Slamka
Samice, Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samice, Slovensko. Foto M. Hrouzek
---