určovací klíč (PDF, 502,4kB) >>>   

Babočka bodláková - Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)


Délka předního křídla: 27-31 mm
Areál. Kosmopolitní druh. Celá Evropa, Asie, Afrika, Severní Amerika.
Biotopová vazba. Prakticky všudypřítomný druh, preferuje však nelesní biotopy od nížin do hor (v době tahu pozorováno množství jedinců i v nejvyšších polohách alpínského stupně – Praděd 1492 m n. m.).
Živná rostlina housenek. Polyfág. Řada druhů z čeledí Urticaceae, Asteraceae, Malvaceae, Convolvulaceae, Boraginaceae, Verbenaceae a Fabaceae. V ČR především na bodlácích (Carduus spp.) a pcháčích (Cirsium spp.).
Vývoj. Vícegenerační. Na jaře k nám přilétají motýli z jihu, u nás jedna až několik generací, na podzim se část imág opět vrací do Středomoří. Motýly lze v ČR pozorovat od dubna do listopadu. Samice kladou vajíčka jednotlivě na vrcholky živných rostlin, housenky žijí jednotlivě.
Chování. Solitérně žijící druh, známý svými dálkovými migracemi. Zde je otázkou, jak se při migraci motýli orientují, neboť na jaře směřují na sever a na podzim zase na jih. V závislosti na počasí v jižnějších krajích populace ve střední a severní Evropě značně fluktuují. Samci zaujímají vyčkávací párovací strategii (tzv. ”perching”). Někdy lze pozorovat agregace samců na vyvýšených místech v krajině, tzv. “hilltopping”. Modelový druh pro mnohé fyziologické práce.
Podobné druhy v ČR. Žádné.
Rozšíření v ČR. Všude rozšířený a v některých letech hojný migrant. V roce 2009 byl ve střední Evropě, včetně celého území našeho státu, zaznamenán doslova masový výskyt tohoto motýla. Během května-června 2009 bylo pozorováno na řadě míst mnoho tisíc migrujících jedinců, letících stejným směrem (převážně na sever). Tak početný výskyt babočky bodlákové nebyl v ČR zaznamenán několik desítek let. Tento úkaz je vysvětlován pro danou sezónu nebývale vhodnými podmínkami v severní Africe, kde druh žije celoročně.
Ohrožení a ochrana. Druh není ohrožen.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Bílé Karpaty, 2011. Foto R. Plačková
Bílé Karpaty, 2011. Foto R. Plačková
Pardubicko, 2013. Foto D. Breiter
Pardubicko, 2013. Foto D. Breiter
Křivoklátsko, 2006. Foto M. Vojtíšek
Křivoklátsko, 2006. Foto M. Vojtíšek
Orlické hory, 9.8.2014. Foto V. Hotárek
Orlické hory, 9.8.2014. Foto V. Hotárek
Mohelno, 2013. Foto M. Vojtíšek
Mohelno, 2013. Foto M. Vojtíšek
Pouzdřany, 19.7.2014. Foto V. Hotárek
Pouzdřany, 19.7.2014. Foto V. Hotárek
Ostravsko, 2012. Foto J. Chalupská
Ostravsko, 2012. Foto J. Chalupská
Štramberk, 2010. Foto M. Pustelník
Štramberk, 2010. Foto M. Pustelník
Itálie, 2013. Foto V. Vodrážková
Itálie, 2013. Foto V. Vodrážková

Vejce

Polabí, 2013. Foto M. Vojtíšek
Polabí, 2013. Foto M. Vojtíšek
Polabí, 2013. Foto M. Vojtíšek
Polabí, 2013. Foto M. Vojtíšek
---