určovací klíč (PDF, 966,4kB) >>>   

Perleťovec maceškový - Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)


Rozpětí křídel: 50-55 mm, délka předního křídla: 22-27 mm
Areál. Palearktický. Celá Evropa včetně jižní Skandinávie, Turecko, Kavkaz, Blízký a Střední východ, Střední Asie, jižní Sibiř, Altaj, Zabajkalí, Mongolsko až po Amur. Chybí na Britských ostrovech, na severu Ruska a ve většině Skandinávie.
Biotopová vazba. Extenzivní výslunné pastviny v podhůří, tradičně obhospodařované mezofilní louky a krátkostébelné suché stráně, široké a slunné lesní lemy a krátkostébelné lesní louky.
Živná rostlina housenek. Violky (Viola spp.), ve střední Evropě např. v. psí (Viola canina), v. srstnatá (V. hirta), v. bahenní (V. palustris); na Vsetínsku ověřeno v roce 2007 kladení na v. vonnou (V. odorata) (L. Spitzer a J. Beneš observ.).
Vývoj. Jednogenerační (konec června – srpen). O specifických nárocích na ovipozici a chování housenek není téměř nic známo. Ve Vsetínských vrších opakovaně pozorováno kladení na violky rostoucí na vyprahlých místech s velmi řídkou krátkostébelnou vegetací na extenzivních pastvinách (L. Spitzer a J. Beneš observ.).
Chování. Nestudováno. Samci patrolují. Relativně dobrý letec. Přestože jsou populace sedentární, mívají kolonie malou denzitu.
Podobné druhy v ČR. Perleťovec prostřední (Argynnis adippe), za kterého je velmi často zaměňován.
Rozšíření v ČR. V minulosti rozšířený po celém území. Během posledních 50 let dramaticky ustoupil, vymizel v severních Sudetech, na Českomoravské vrchovině, v celých Čechách (tam se udržel v posledním čtvrtině 20. století především na Šumavě a v Pošumaví); kromě východní části vymřel také na téměř celé Moravě. V současnosti větší populace přežívají pouze na východní Moravě – v Bílých Karpatech, Vsetínských vrších, Javornících, Moravskoslezských a Slezských Beskydech. Další jednotlivé nálezy, dokládající po roce 2000 velmi malé a vymírající populace, pocházejí z VVP Březina na Vyškovsku (Žárovice, 4.7.2009, 1 ex., J. Hrnčíř leg. et coll., J. Beneš revid.) a Hostýnských vrchů (Jankovice, 14.7.2009, 1 ex., M. Zapletal leg., coll. Muzeum regionu Valašsko Vsetín); na obou lokalitách však nebyl později výskyt druhu přes cílené pátrání znovu ověřen. V Čechách byl po roce 2000 zjištěn pouze jedenkrát v Podorličí (Dolní Čermná [6065], 17.7.2009, 1 ex., D. Breiter foto, J. Beneš revid.), ani zde však nebyl po roce 2009 znovu nalezen. Nyní je proto perleťovec maceškový v Čechách nezvěstný. Obdobně ohrožený je v celé střední Evropě.
Ohrožení a ochrana. Kriticky ohrožený, v Čechách nezvěstný (2009). Jeden z našich nejohroženějších denních motýlů; biotopové nároky a příčiny ústupu jsou navíc prakticky neznámé. Na základě analogie s jinými perleťovci lze předpokládat, že bude vyžadovat specifickou kombinaci biotopových podmínek pro preimaginální stádia a imága. Vzhledem k malé denzitě jedinců motýl navíc vyžaduje relativně velké komplexy vhodných biotopů. Lokality ve Vsetínských vrších a na severu Bílých Karpat, kde dosud žijí prosperující populace, jsou tradičně obhospodařovány jako extenzivní pastviny se smíšenou pastvou skotu a ovcí (1-2 ks dobytka na ha). Specifikou všech těchto lokalit je hojný výskyt půdních sesuvů na flyšovém podkladu. Na takových lokalitách žije kromě perleťovce maceškového i celá řada dalších ohrožených organismů. Podmínkou ochrany je důsledné zajištění trvalé extenzivní pastvy na všech dosud existujících lokalitách (v nejhorším případě v kombinaci s mozaikovitým sečením), jakož i rozšíření takového hospodaření na další plochy. Samozřejmostí je vyloučení chemizace, hnojení či převodů na lesní kultury.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Javorníky, 2007. Foto D. Černoch
Samec, Javorníky, 2007. Foto D. Černoch
Samice, Vsetínsko, 2009. Foto M. Vojtíšek
Samice, Vsetínsko, 2009. Foto M. Vojtíšek
Beskydy,5.7.2015.Foto V.Hotárek
Beskydy,5.7.2015.Foto V.Hotárek
Samice, Vsetínsko, 2009. Foto M. Vojtíšek
Samice, Vsetínsko, 2009. Foto M. Vojtíšek
Samice, Vsetínsko, 2009. Foto M. Vojtíšek
Samice, Vsetínsko, 2009. Foto M. Vojtíšek
Samec, Beskydy, 2007. Foto D. Charvát
Samec, Beskydy, 2007. Foto D. Charvát
Samec, Slezské Beskydy, 2007. Foto M. Mandák
Samec, Slezské Beskydy, 2007. Foto M. Mandák
Samice, Slovensko, 1993. Foto F. Slamka
Samice, Slovensko, 1993. Foto F. Slamka
Samice, Slovensko, 1993. Foto F. Slamka
Samice, Slovensko, 1993. Foto F. Slamka
Samice, Morava. Foto T. Pavelka
Samice, Morava. Foto T. Pavelka
---