určovací klíč (PDF, 637,6kB) >>>   

Batolec červený - Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)


Obě pohlaví žlutohnědá forma clytie.
Délka předního křídla: 33-40 mm
Areál. Eurosibiřský. Disjunktní areál přerušený v kontinentální části Asie. Od Pyrenejského poloostrova přes Francii a severní polovinu Itálie, střední a východní Evropu, Pobaltí, jižní Ural až po severozápadní Kazachstán. Ve většině střední a západní Sibiře druh nežije. Pak Dálný východ a sever Korejského poloostrova.
Biotopová vazba. Lesní cesty, průseky a lemy v údolích řek a v okolí vodních ploch, většinou v blízkosti porostů měkkých dřevin. Převládá v nížinných lužních lesích. Je schopen osídlovat i liniovou zeleň podél melioračních kanálů.
Živná rostlina housenek. Především topol osika (Populus tremula), méně t. černý (P. nigra) a velmi vzácně vrba jíva (Salix caprea).
Vývoj. Jednogenerační (červen – srpen), v posledních horkých letech částečná druhá generace (srpen – září). Samice kladou vajíčka jednotlivě na líc listů do polostínu korun menších stromků a pro kladení preferují okrajové části porostů. Housenka zahajuje žír již na podzim, žije solitérně a přezimuje.
Chování. Málo známé. Imága žijí v otevřených populacích. Samci jsou teritoriální v odpoledních hodinách, na samice vyčkávají na stromech a keřích. Dopoledne se věnují vyhledávání potravy. Často sají na volném povrchu země, bahně a loužích, známá je jejich náklonnost ke hnijícím organickým látkám (zdechlinám a exkrementům), méně na květech sadce konopáče (Eupatorium cannabinum) a bezu chebdí (Sambucus ebulus). Při sání na květech bývají pozorováni především staří samci a je možné, že cukry z nektaru představují pro starší motýly pohotovější zdroj energie než ostatní potrava. Samice se zdržují převážně v korunách stromů.
Podobné druhy v ČR. Batolec duhový (Apatura iris).
Rozšíření v ČR. Je plošně rozšířen po celém území, chybí pouze v intenzivně obhospodařovaných a odlesněných krajích a v chladných horských oblastech (vystupuje do ca 600 m, zde je však již vzácný).
Ohrožení a ochrana. Není ohrožený, v ČR legislativně chráněný. Stanovišť vhodných pro výskyt tohoto druhu je zatím v v naší krajině dostatek. V místech výskytu větších populací druhu (např. lužní lesy v Pomoraví či v Polabí) je nutné nechávat široké a prosluněné okraje lesních cest, vyvarovat se zbytečné likvidace křovinatých lesních plášťů a chemického ošetřování porostů.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Okolí Prahy. Foto M. Liščák
Okolí Prahy. Foto M. Liščák
Samec, Moravský kras, 13.7.2014. Foto V. Hotárek
Samec, Moravský kras, 13.7.2014. Foto V. Hotárek
Milovice, 2011. Foto M. Vojtíšek
Milovice, 2011. Foto M. Vojtíšek
Milovice, 2011. Foto M. Vojtíšek
Milovice, 2011. Foto M. Vojtíšek
Samice, forma clytie, jižní Čechy, 2005. Foto L. Říčánek
Samice, forma clytie, jižní Čechy, 2005. Foto L. Říčánek
Samice, Rýmařov, 2005. Foto S. Krejčík
Samice, Rýmařov, 2005. Foto S. Krejčík
Bílé Karpaty, 2012. Foto R. Plačková
Bílé Karpaty, 2012. Foto R. Plačková
Podblanicko, 2011. Foto M. Růžek
Podblanicko, 2011. Foto M. Růžek
Olétaný jedinec. Foto M. Hrouzek
Olétaný jedinec. Foto M. Hrouzek
Chvalovice, 2010. Foto M. Novák
Chvalovice, 2010. Foto M. Novák
Samec, Pálava, srpen 2011, částečná 2. generace. Foto J. Chalupská
Samec, Pálava, srpen 2011, částečná 2. generace. Foto J. Chalupská
Tetčice, 9. 6. 2018. Foto V. Hotárek
Tetčice, 9. 6. 2018. Foto V. Hotárek
Kochanovice, 2013. Foto D. Breiter
Kochanovice, 2013. Foto D. Breiter
Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek
Okolí Prahy. Foto M. Liščák
Okolí Prahy. Foto M. Liščák
Detail, Bílé Karpaty, 2013. Foto M. Fišer
Detail, Bílé Karpaty, 2013. Foto M. Fišer
Detail, Milovice, 2012. Foto M. Vojtíšek
Detail, Milovice, 2012. Foto M. Vojtíšek
Detail, Milovice, 2012. Foto M. Vojtíšek
Detail, Milovice, 2012. Foto M. Vojtíšek
Vlevo Apatura iris, vpravo A. ilia, střední Čechy, Sedlčansko, 1996. Foto P. Bílek
Vlevo Apatura iris, vpravo A. ilia, střední Čechy, Sedlčansko, 1996. Foto P. Bílek
Samec, forma clytie, Blansko, 2005. Foto M. Koupý
Samec, forma clytie, Blansko, 2005. Foto M. Koupý
Samec, Rýmařov, 2000. Foto S. Krejčík
Samec, Rýmařov, 2000. Foto S. Krejčík
Samec, Rýmařov, 2003. Foto S. Krejčík
Samec, Rýmařov, 2003. Foto S. Krejčík

Biotopy

Slovensko, okolí Bratislavy, 2014. Foto M. Hrouzek
Slovensko, okolí Bratislavy, 2014. Foto M. Hrouzek
---