určovací klíč (PDF, 537,9kB) >>>   

Bělásek řepový – Pieris rapae (Linnaeus, 1758)


Délka předního křídla: 20-26 mm
Areál. Kosmopolitní. Původně palearktický od severní Afriky přes Evropu po Japonsko. Zavlečen do Severní Ameriky, Austrálie a na Nový Zéland, kde se stal významným škůdcem.
Biotopová vazba. Zvlášť hojný v agrocenózách, plevelových společenstvech opuštěných polí, v zahradách a ruderálních biotopech.
Živná rostlina housenek. Řada pěstovaných i volně rostoucích druhů z čeledi brukvovitých, především brukev zelná (Brassica oleracea), hořčice rolní (Sinapis arvensis), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), strmobýl lysý (Arabis glabra), také z čeledi rezedovitých – rýt žlutý (Reseda lutea) aj.
Vývoj. Vícegenerační, většinou 3 generace (konec března – červen, červenec – srpen, září – začátek listopadu). Generace se mohou prolínat. Vajíčka kladena jednotlivě na spodní stranu listů živných rostlin. Larvální vývoj trvá ca 20 dní, přezimuje kukla.
Chování. Protože samici se nevyplatí kopulovat krátce po předchozím spáření, vyvinulo se tzv. odmítací chování (křídla mířící k zemi, zvednutý abdomen). Samci pátrají po samicích aktivním patrolovacím letem, který se u mladších samců střídá s příjmem nektaru během celého dne, starší samci koncentrují pátrání po samicích do dopoledních hodin (kdy se líhnou neoplozené samice), nektar přijímají převážně odpoledne.
Podobné druhy v ČR. Bělásek jižní (Pieris mannii), který nyní expanduje na zahradách v Německu a Rakousku a mohl by se objevit i u nás.
Rozšíření v ČR. Vyskytuje se na celém území.
Ohrožení a ochrana. Druh není ohrožen a je přizpůsobený intenzívně obdělávané krajině, hojný a potenciální škůdce.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Zahrady pod Hájem, 14.7.2013. Foto V.Hotárek
Samec, Zahrady pod Hájem, 14.7.2013. Foto V.Hotárek
Samice, Praha, 8.2004. Foto M. Vojtíšek
Samice, Praha, 8.2004. Foto M. Vojtíšek
Samec, Čechy, 8.2003. Foto M. Vojtíšek
Samec, Čechy, 8.2003. Foto M. Vojtíšek
Samice, Čechy, 8.2002. Foto M. Vojtíšek
Samice, Čechy, 8.2002. Foto M. Vojtíšek
Samice, Pardubice, 8.2002. Foto M. Vojtíšek
Samice, Pardubice, 8.2002. Foto M. Vojtíšek
Samec, Čechy, 9.2002. Foto M. Vojtíšek
Samec, Čechy, 9.2002. Foto M. Vojtíšek

Vejce

Vejce, Pouzdřany, 9. 8. 2016. Foto V. Hotárek
Vejce, Pouzdřany, 9. 8. 2016. Foto V. Hotárek
---