† Bělásek východní – Leptidea morsei (Fenton, 1881)


První řádek: samci – vlevo první generace, vpravo druhá generace
Druhý řádek: samice – vlevo první generace, vpravo druhá generace
Třetí řádek: vlevo samec druhá generace, vpravo samice druhá generace

Rozpětí křídel: 37-46 mm, délka předního křídla: 20-26 mm
Areál. Eurosibiřský. Dříve roztroušeně a vzácně ve střední Evropě. Dále na sever Balkánského poloostrova, přes Ukrajinu, Sibiř až po Japonsko. Vymřel v Rakousku, České republice, jihovýchodním Polsku, nově je nezvěstný také v Maďarsku. Nížinné xerofilní populace vymizely také na Slovensku, kde nyní přežívá již pouze v horách ve Slovenském raji a Nízkých Tatrách.
Biotopová vazba. Světliny a paseky teplých listnatých lesů, lesní cesty, průseky a osluněné lesní lemy. Především v členitějším terénu nížinných listnatých lesů, na Slovensku vystupují jednogenerační populace i do horských poloh (až do 800 m n. m.).
Živná rostlina housenek. Hrachor černý (Lathyrus niger) a h. jarní (L. vernus).
Vývoj. Dvougenerační (duben – červen, červenec – srpen). Samice klade vajíčka jednotlivě na rub listů živných rostlin.
Chování. Dosud nestudováno. Samci pravděpodobně patrolují podobně jako jiné druhy rodu Leptidea, a to pouze za slunečného počasí. Okolo poledne jsou méně aktivní. S oblibou sedají na vlhkou půdu.
Podobné druhy v ČR. Bělásek hrachorový (Leptidea sinapis), b. luční (L. jurevnica).
Rozšíření v ČR. Byl znám jen z několika lokalit jižní a střední Moravy (Bítov, Mohelno, Pálava, okolí Břeclavi, okolí Brna, Ždánický les, Uherské Hradiště a Hodonínsko), kde byl motýl podle literárních a sbírkových údajů v padesátých letech 20. století lokálně i hojný. Naposledy spolehlivě uváděn pouze ze střední Moravy (jihozápadní svahy Nízkého Jeseníku – Sovinec, pouze jeden nález v roce 1997, A. Čelechovský leg. et coll.) a z druhé poloviny 80. let také z okolí Hodonína (Dubňany, poslední nález v roce 1989, O. Jakeš leg. et coll.). Často je zaměňován s příbuznými druhy komplexu Leptidea sinapis-juvernica.
Ohrožení a ochrana. Vymřelý (1997), v ČR a EU legislativně chráněný. Přes intenzivní výzkum nebyl na historických nalezištích nově potvrzen. Charakter výskytu v minulosti a datování ústupu naznačují, že stejně jako ostatní druhy světlých listnatých lesů nížin a pahorkatin vymizel i bělásek východní vinou zásadních změn lesního hospodaření během 20. století: ústupem od pařezinového hospodaření, přerůstáním dosud stojících výmladkových porostů, místy snad výsadbou nepůvodních dřevin.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Slovensko. Foto F. Slamka
Samec, Slovensko. Foto F. Slamka
---