určovací klíč (PDF, 829,5kB) >>>   

Modrásek vičencový - Polyommatus thersites (Cantener, 1834)


Délka předního křídla: 13-16 mm
Areál. Západopalearktický. Od Maroka přes Pyrenejský poloostrov a celou jižní Evropou, přes jih střední Evropy (severní hranice areálu probíhá středním Německem a jižním Polskem) až po Ťan-Šan.
Biotopová vazba. Skalní stepi a lesostepi, výslunné kamenité stráně, sprašové stepi a suché úvozy většinou na bazickém podkladu, často na stejných místech jako modrásek ligrusový ( Polyommatus damon ). Obsazuje však také silniční zářezy a náspy, plochy na periferiích velkých měst (Brno, Praha) oseté luční směsí s vičencem.
Živná rostlina housenek. Vičenec písečný ( Onobrychis arenaria ) a v. setý ( O. viciifolia ).
Vývoj. Dvougenerační (květen – červen, červenec – srpen). Vajíčka jsou kladena jednotlivě na listy živné rostliny. Housenky jsou fakultativně myrmekofilní a přezimují.
Chování. Nestudováno. Sedentární, úzce ohraničené ale často početné populace.
Podobné druhy v ČR. Modrásek jehlicový ( Polyommatus icarus ), m. jetelový ( P. bellargus ), m. ušlechtilý ( P. amandus ), m. tmavohnědý ( Aricia agestis ).
Rozšíření v ČR. Jeho výskyt je omezen na nejbližší okolí Prahy, Český kras, České středohoří a především jižní a jihovýchodní Moravu. Izolované populace jsou udávány ze severních a jižních Čech, Polabí, Českomoravské vrchoviny, Znojemska a okolí Prostějova. Vzhledem k možné záměně s modráskem jehlicovým ( Polyommatus icarus ) je třeba některá hlášení revidovat na základě dokladového materiálu (jižní Čechy aj.).
Ohrožení a ochrana. Ohrožený zarůstáním a zmenšováním stepních lad. Patří ke xerotermním druhům, které jsou nyní hojnější na sekundárních biotopech než na primárním bezlesí .To souvisí s výskytem jeho živné rostliny; vičenec setý byl v minulosti pěstován na pícninových polích a dnes je zastoupen v lučních směsích, které se vysévají na rekultivovaných plochách podél silnic v teplých oblastech. Zde jej ohrožuje nevhodná výsadba okrasných dřevin. Nesnáší intenzívně vypásaná stanoviště. Jako vhodný manamement navrhujeme odstraňování křovinatého náletu a občasnou pastvu několika kusů dobytka (ideální se zdají být kozy), ve výsadbách podél komunikací dopředu počítat s trvalými travnatými plochami, jež se budou udržovat občasným sečením.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samice, Hustopečsko, 19.7.2014. Foto V. Hotárek
Samice, Hustopečsko, 19.7.2014. Foto V. Hotárek
Samice, Hustopečsko, 19.7.2014. Foto V. Hotárek
Samice, Hustopečsko, 19.7.2014. Foto V. Hotárek
Samec, Morava, 2006. Foto J. Dvořák
Samec, Morava, 2006. Foto J. Dvořák
Samec, Morava, 2006. Foto J. Dvořák
Samec, Morava, 2006. Foto J. Dvořák
Samice, Morava, 2006. Foto J. Dvořák
Samice, Morava, 2006. Foto J. Dvořák
Samice, Morava, 2006. Foto J. Dvořák
Samice, Morava, 2006. Foto J. Dvořák
Samec, jižní Morava, 2006. Foto M. Hrouzek
Samec, jižní Morava, 2006. Foto M. Hrouzek
---