určovací klíč (PDF, 1,1MB) >>>   

Modrásek jetelový - Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)


Syn.: adonis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Délka předního křídla: 14-17 mm
Areál. Pontomediteránní. Od Španělska a jihu Velké Británie přes západní, střední a jižní část východní Evropy, Turecko, po Zakavkazsko.
Biotopová vazba. Vyprahlé krátkostébelné stepi až lesostepi s nízkou a řídkou vegetací, výslunné extenzivní pastviny, suché skalnaté svahy. Recentně disturbovaná stanoviště: vápencové lomy, hliniště, suchá sešlapávaná lada v blízkosti měst.
Živná rostlina housenek. V ČR převážně čičorka pestrá (Coronilla varia), méně podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa).
Vývoj. Dvougenerační (květen až červen, srpen až říjen). Vajíčka jsou kladena jednotlivě, většinou na spodní stranu listů živné rostliny, výhradně na nízké nezastíněné rostliny v krátkostébelném porostu. Housenky jsou fakultativně myrmekofilní s mravenci rodů Myrmica a Lasius. Přes den se krmí na živných rostlinách, přičemž je mravenci hlídají, zatímco noci tráví poblíž, nebo přímo v mravenčích hnízdech. Kuklí se na zemi v jemném hedvábném zápředku. Kuklu často zahrabou sami mravenci.
Chování. Struktura populací a mobilita imág odráží distribuci vhodných biotopů v terénu, druh se může podle místních podmínek vyskytovat v malých ”uzavřených” koloniích i ve velkých volně se mísících populacích obývajících i desítky hektarů biotopů.
Podobné druhy v ČR. Samice modráska vikvicového (Polyommatus coridon), m. jehlicový (P. icarus).
Rozšíření v ČR. V minulosti patřil po celém území státu v nížinách a pahorkatinách k nejhojnějším modráskům, vymizel z mnoha oblastí. V celých Čechách na hranici vymření – v posledních 20-ti letech hlášen již jen velmi vzácně na několika lokalitách v jihozápadních, středních a severních Čechách (pošumavské vápence, okolí Prahy, České středohoří a Polabí), zcela recentně z Čech spolehlivě ověřen jen z minima pozorování v jihozápadních Čechách. Na jižní a střední Moravě je dosud lokálně rozšířenější, dokonce zde některé regiony znovu osídluje.
Ohrožení a ochrana. Ohrožený. Pro ochranu je bezpodmínečně nutné udržet, případně obnovit, krátkostébelné narušované plochy v xerotermních rezervacích (pastvou koz, podporou sešlapu a aktivit typu táboření a dobrodružných sportů), a současně využít potenciálu nově vznikajících stanovišť. V lomech, hliništích, pískovnách atd. nedopustit zavážení jakýmkoli materiálem. Vytvářením nových biotopů na vhodných místech v krajině (zářezy cest, drobné lomové stěny, pasené úhory atd.) usilovat o propojení dnes stále izolovanějších lokálních populací.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samice f. ceronus, Blansko, 2005. Foto M. Koupý
Samice f. ceronus, Blansko, 2005. Foto M. Koupý
Samice, Blansko, 2005. Foto M. Koupý
Samice, Blansko, 2005. Foto M. Koupý
Samec, Blansko, 2005. Foto M. Koupý
Samec, Blansko, 2005. Foto M. Koupý
Samice, Blansko, 2005. Foto M. Koupý
Samice, Blansko, 2005. Foto M. Koupý
Samec, Blansko, 2005. Foto M. Koupý
Samec, Blansko, 2005. Foto M. Koupý
Samice, forma ceronus, Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samice, forma ceronus, Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samec, jižní Morava, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samec, jižní Morava, 2004. Foto M. Vojtíšek
---