určovací klíč (PDF, 648,9kB) >>>   

Soumračník mochnový - Pyrgus serratulae (Rambur, 1839)


Délka předního křídla: 12-14 mm
Areál. Eurosibiřský. Od Španělska přes střední Evropu, Balkán a Kavkaz, Sibiř, Mongolsko až po Zabajkalsko.
Biotopová vazba. Vyprahlé kamenité stepní stráně, křovinatá krátkostébelná lada s řídkou vegetací, vřesoviště i lokality s písčitým podkladem.
Živná rostlina housenek. Několik druhů mochen: m. plazivá ( Potentilia reptans ), m. jarní ( P. neumanniana ), m. nízká ( P. pusilla ), m. sedmilistá ( P. heptaphylla ).
Vývoj. Jednogenerační (květen – červenec). Vajíčka kladena jednotlivě na rub listu živné rostliny. Larva žije solitérně ve svinutých listech, kde také přezimuje.
Chování. Dosud nestudováno. Imága létají rychle, nízko při zemi a v terénu jsou snadno přehlédnutelná. Samci si vytvářejí teritoria na sešlapaných místech s řídkou vegetací. Populace na lokalitách jsou přísně sedentární a disperzní schopnosti jsou pravděpodobně omezené.
Podobné druhy v ČR. Soumračník bělopásný ( Pyrgus alveus alveus ), s. západní ( P. alveus trebevicensis ) a s. podobný ( P. armoricanus ). Jejich odlišení je obtížné a většinou možné pouze na základě studia genitálií.
Rozšíření v ČR. Velmi lokální druh, který stoupá i do vyšších poloh pahorkatin. V současnosti se roztroušeně vyskytuje ve slabých populacích především na jižní a jihovýchodní Moravě, ve středních Čechách, v Českém středohoří a na několika lokalitách v Pošumaví a Podorličí. Zcela vymizel na severní a střední Moravě a na většině míst v západních a východních Čechách.
Ohrožení a ochrana. Ohrožený zarůstáním krátkostébelných trávníků a fragmentací už i tak maloplošných stepních lokalit. Na většině míst výskytu se dříve páslo, a proto by management měl zahrnovat kombinaci extenzivní pastvy a mozaikovitého sečení. Na rozsáhlejších plochách je třeba za pomoci různého stupně disturbance (sešlap, cílené zimní vypalování, narušování půdního profilu těžkou technikou apod.) docílit nejranějších stadií sukcese.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Morava, NP Podyjí, květen 2011. Foto M. Vojtíšek
Samec, Morava, NP Podyjí, květen 2011. Foto M. Vojtíšek
Vlevo samec P. serratulae, vpravo samec P. malvae, Morava, Třebíčsko, duben 2011. Foto M. Vojtíšek
Vlevo samec P. serratulae, vpravo samec P. malvae, Morava, Třebíčsko, duben 2011. Foto M. Vojtíšek
Samec, Morava, Třebíčsko, květen 2011. Foto M. Vojtíšek
Samec, Morava, Třebíčsko, květen 2011. Foto M. Vojtíšek
Samci, Morava, Třebíčsko, květen 2011. Foto M. Vojtíšek
Samci, Morava, Třebíčsko, květen 2011. Foto M. Vojtíšek
Samice, Čechy, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samice, Čechy, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samice, Slovensko, 1993. Foto F. Slamka
Samice, Slovensko, 1993. Foto F. Slamka
Samice, Slovensko, 1993. Foto F. Slamka
Samice, Slovensko, 1993. Foto F. Slamka
Samice, Morava. Foto Z. Hanč
Samice, Morava. Foto Z. Hanč
Samec, Morava. Foto Z. Hanč
Samec, Morava. Foto Z. Hanč

Kopulace

Kopulace, samec vpravo, Morava, NP Podyjí, květen 2011. Foto M. Vojtíšek
Kopulace, samec vpravo, Morava, NP Podyjí, květen 2011. Foto M. Vojtíšek
Jihozápadní Morava, 2005. Foto M. Vojtíšek
Jihozápadní Morava, 2005. Foto M. Vojtíšek
---