Kniha Červený seznam ohrožených druhů České republiky - Bezobratlí

Farkač J., Král D., Škorpík M. (eds.), 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. [List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates.] 760 s., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha

První Červený seznam všech bezobratlých České republiky; řád motýli (str. 172-237) zpracovali: Vrabec V., Laštůvka Z., Beneš J., Šumpich J., Konvička M., Fric Z., Hrnčíř J., Matouš J., Marek S., Kuras T., Hula V. a Heřman P. Červený seznam denních motýlů vychází z výsledků síťového mapování (publikace Beneš J., Konvička M. (eds.), 2002: Motýli České republiky: rozšíření a ochrana. I, II. Společnost pro ochranu motýlů, Praha), ani ten však úplně neodpovídá nejnovějším poznatkům.

PDF ke stažení

 
---