Kniha Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management

Konvička M., Čížek L., Beneš J. (2006): Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. Sagittaria, Olomouc. 79 stran

Biologická rozmanitost středoevropských nížinných lesů se ztrácí, tato kniha ukazuje, jaké zásahy je třeba provádět, abychom na našem území zachovali vzácné a mizející druhy hmyzu.

Autoři na řadě příkladů od nás i ze zahraničí demonstrují, že je nutno obnovovat nížinný les v pojetí tradičního hospodaření (výmladkové lesy, pařezení, lesní pastva), aby ohrožený hmyz a samozřejmě nejen ten, měl šanci na přežití. Bez zachování odumírajících starých stromů, bez návratu k porostním tvarům středního a nízkého lesa to prostě nepůjde.

PDF ke stažení
PDF text
PDF příloha

 
---