Novinky z Británie: celistvost areálu ovlivňuje ústup motýlů.

Údaje z britského mapování motýlů (a vybraných vyšších rostlin) přispěly k další vědecké studii otištěné v časopise Nature (432: 393-396, 2004). R. J. Wilson a kolegové sledovali, jak celistvost a rozloha areálů přispívají k ohrožení druhů. Jde o to, že i druhy s velkým areálem mohou být rozšířeny jen řídce, tedy místy, takže jejich areál se na mapě jeví jako „roztrhaný“. Ukázalo se, že takové druhy během posledních desetiletí převážně ustoupily, zatímco druhy s uceleným areálem zůstaly stejně hojné, nebo dokonce expandují. Výsledek svým způsobem potvrdil všeobecně známou skutečnost, že druhy, které jsou rozšířeny jen pomístně, bývají například změnami krajiny ohroženy víc než druhy s kompaktním rozšířením. Důležité ovšem je, že ucelenost či kouskovitost areálu lze použít i k odhadu míry ohrožení u druhů, o jejichž ekologii mnoho nevíme, a lze jej aplikovat i na oblasti, pro něž chybí údaje o rozšíření druhů v minulosti.

 
---