Mapování vybraných nočních motýlů

Vážená kolegyně, vážený kolego,

během posledního roku se podařilo úspěšně završit bezmála desetiletý projekt mapování výskytu denních motýlů koordinovaný Společností pro ochranu motýlů vydáním reprezentativní publikace shrnující naše současné poznatky o historickém rozšíření motýlích druhů. Jako další úkol jsme si stanovili mapování vybraných skupin nočních motýlů, které bude probíhat paralelně vedle pokračování monitoringu motýlů denních.

V případě denních motýlů se potvrdilo neblahé tušení většiny poctivých amatérských sběratelů. Naši denní motýli jsou ohrožení jako celek, bezmála 10 % druhů vyhynulo a dobrá polovina je ohrožená. Na základě mapování to můžeme říci zcela přesně, podle úbytku obsazených lokalit – čtverců za jednotlivá sledovaná období.

Noční motýli však zůstávají velkou neznámou. Domníváme se, že stav bude v jejich případě velmi podobný jako u motýlů denních, avšak v zájmu jejich ochrany to nutně potřebujeme prokázat i exaktně. Proto Vás oslovujeme tímto dopisem a velice Vás prosíme o zapojení do dalšího mapovacího projektu, jehož cílem je zpracování alespoň několika dobře odlišitelných a známých čeledí motýlů nočních. V delším časovém horizontu podle výstupů z mapování, pak plánujeme navázat na zahájenou řadu knih “Motýli České republiky” dalšími svazky, které by měly podobným reprezentativním způsobem jako již vydané knihy zpracovávat hrotnokřídlece, bourovce, strakáče, martináče, lišaje, srpokřídlece, hřbetozubce, přástevníky, bekyně, aj.

V příloze tohoto listu najdete nový škrtací list sestavený speciálně pro vybrané čeledi nočních motýlů, u kterých podobně jako tomu bylo u denních motýlů nepředpokládáme výraznější problémy s determinací s výjimkou několika druhů čeledi Arctiidae, které jsou ve škrtacím seznamu zvláště označeny zkratkou det. U takto označených druhů je vhodné nechat určení prověřit někým z renomovaných specialistů. Používaná nomenklatura respektuje nejnovější check-list motýlů ČR a SR /Laštůvka Z. (ed.) 1998: Seznam motýlů České a Slovenské republiky (Lepidoptera). Konvoj, Brno, 118 pp./.

Škrtací listy vyplňujte klasickým způsobem dobře Vám známým z mapování motýlů denních proškrtnutím kolonky výskytu druhu v daném období, které je rozlišováno. Provádíte-li někde dlouhodobé sledování, je pro nás obrovskou výhodou co nejjemnější rozlišení údajů z posledních let (po roce 2001).

Těšíme se na Vaši spolupráci při přípravě dalších knih věnovaných fauně našich motýlů, které pochopitelně všichni mapovatelé budou opět moci získat za zvýhodněných podmínek. Vyplněné škrtáky prosím odesílejte na kontaktní adresu nebo v elektronické podobě emailem:

Mapování motýlů ČR
Jiří Beneš, Martin Konvička
Entomologický ústav AVČR
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
E-mail: info@lepidoptera.cz

Soubory ke stažení:

 
---