Mapování motýlů pokračuje!

Přes obrovský úspěch, kterým bylo vydání atlasu rozšíření českých denních motýlů v roce 2002 (J. Beneš a kol., Motýli České republiky: rozšíření a ochrana), není naše práce u konce. V sebraných údajích zůstává ala řada mezer. Vedle výborně prozkoumaných oblastí (nejjižnější Morava, Šumava, okolí Brna a Prahy…) byly jiné oblasti prozkoumány jen řídce. Zejména to platí pro některé oblasti Českomoravské vysočiny, Domažlicko a Tachovsko, odlehlejší kraje Slezska (Osoblažsko a Vidnavsko) či Liberecko. Mapovací úsilí kolísalo v čase, takže například z tradičně dobře probádaného okolí Prahy není dost údajů z devadesátých let. Protože se mnozí mapovatelé zaměřili na rarity, v mnoha mapových polích chybí všeobecně rozšířené druhy, což ztěžuje interpretaci výsledků a ubírá jim na věrohodnosti. Především ale platí, že pokud máme i nadále plnit naše poslání, tedy přispívat k ochraně motýlů a jejich stanovišť a propagovat ochranu motýlů u ochranářské i laické veřejnosti, musíme být i nadále co nejlépe informováni nejen o současném stavu fauny motýlů, ale i o jejích budoucích změnách.
Kromě denních motýlů již také organizujeme mapování velkých nočních motýlů (tzv. Macrolepidoptera bez čeledí můrovití – Noctuidae a píďalkovití – Geometridae).
Mapování tedy pokračuje – a bude i nadále založeno na síti dobrovolných mapovatelů, na nichž záleží, jak ucelené naše poznatky o motýlech budou. Mapovatelé přitom nemusí být specialisty-entomology: zapojit se může skutečně každý, komu není osud našich motýlů lhostejný, tedy i přírodovědci z jiných oborů, ochranáři, fotografové a další přátele přírody.

Po zkušenostech s přípravou atlasu doznává mapování některých změn:

  • Nové škrtací listy umožní i zaznamenávání údajů o přibližné početnosti.
  • Pro mapovatele-nespecialisty je již zaveden určovací servis. Narazíte-li při Vašich vycházkách do přírody na motýla, kterého nedokážete sami určit do druhů, a podaří-li se Vám jej chytit nebo vyfotografovat, můžete fotografii (nejlépe elektronickou poštou) nebo řádně označený úlovek zaslat koordinátorům, kteří se Vám pokusí s určením pomoci.

Co za to?

Účastníci předchozích fází mapování obdrželi výslednou knižní publikaci. I další fáze vyústí v nový atlas rozšíření denních motýlů v roce 2012. Provizorní atlas rozšíření velkých nočních motýlů plánujeme publikovat v první polovině roku 2009. Do té doby budeme:

  • zveřejňovat meziroční výsledky mapování na internetu; první aktualizaci mapek a základních statistik předpokládáme koncem roku 2007.
  • informovat všechny mapovatele o pokrocích v ochraně motýlů, i o zajímavých vědeckých poznatcích od nás i ze světa.

Přesvědčili jsme Vás?

Není nic snazšího než začít. Stačí si prostudovat informace pro mapovatele v rubrice Mapování motýlů (především pokyny pro mapovatele), stáhnout si nové verze škrtacích listů, a od jara začít mapovat!

Formálně přihlašovat

se k mapování nemusíte. Za přihlášeného budeme pokládat každého mapovatele, který zašle nejméně jeden vyplněný škrtací list, ať už poštou nebo elektronicky. Všichni takto přihlášení účastníci budou každoročně informováni o vývoji projektu.

Vaši
Jiří Beneš a Martin Konvička
Entomologický ústav AVČR
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
email: info@lepidoptera.cz

 
---