určovací klíč (PDF, 829,9kB) >>>   

Perleťovec malý - Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)


Délka předního křídla: 18-23 mm
Areál. Západopalearktický. Od severní Afriky přes celou Evropu, Turecko a západní polovinu Asie po Altaj a Mongolsko. Na Britských ostrovech a ve Skandinávii jako vzácný migrant.
Biotopová vazba. Migrant, prakticky všudypřítomný v otevřené krajině, nejčastěji v agrocenózách, na zaplevelených plochách, lemech polních cest, okrajích remízků atd.; též na kamenitých stráních, pastvinách, v lomech, intravilánech obcí a měst, podél dálnic, v průmyslových zónách atd.
Živná rostlina housenek. Převážně violka rolní (Viola arvensis).
Vývoj. Dvě až tři generace (duben – říjen), v teplých letech od konce března do začátku listopadu. V roce 2015 pozorováni aktivující jedinci na jižní Moravě i na začátku prosince (R. Vlk observ.). Vajíčka jsou kladena jednotlivě na živné rostliny. Housenky přijímají potravu jen za slunečných dnů, před silným slunečním úpalem se schovávají pod listy. Vývoj některých larev může být velice rychlý, zatímco u jiných může být zpomalen – ty pak vstoupí do hibernace a vývoj dokončí další rok. Přezimovat však může larva i kukla.
Chování. Druh je schopen migrovat na velké vzdálenosti, velká pohyblivost je svázána s typem výskytu živné rostliny: violka rolní (Viola arvensis) je letnička, její výskyt na lokalitách nelze ”předvídat”.
Podobné druhy v ČR. Žádné.
Rozšíření v ČR. Druh je rozšířený po celém území, migruje i přes nejvyšší polohy.
Ohrožení a ochrana. Motýl je skvěle přizpůsoben efemérním plevelovým biotopům v agrocenózách a není ohrožen.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

samec, Karviná, 29.3.2014. Foto V.Hotárek
samec, Karviná, 29.3.2014. Foto V.Hotárek
Samice, Čechy, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samice, Čechy, 2005. Foto M. Vojtíšek
samec, Pouzdřany, 19.7.2014. Foto V.Hotárek
samec, Pouzdřany, 19.7.2014. Foto V.Hotárek
Samec, Pálava, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samec, Pálava, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samec, Pálava, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samec, Pálava, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samec, Praha, 2003. Foto M. Vojtíšek
Samec, Praha, 2003. Foto M. Vojtíšek

Aberace

Melanistická forma, severní Morava, Ruda nad Moravou, 19.4.2020. Foto O. Bednář
Melanistická forma, severní Morava, Ruda nad Moravou, 19.4.2020. Foto O. Bednář
---