určovací klíč (PDF, 878,4kB) >>>   

Žluťásek čičorečkový – Colias hyale (Linnaeus, 1758)


Délka předního křídla: 22-25 mm
Areál. Eurosibiřský. Od severního Španělska a jižní Anglie přes střední a východní Evropu, Sibiř po Zabajkalsko.
Biotopová vazba. Zvlášť hojný v agrocenózách, na kulturních loukách, v plevelových společenstvech opuštěných polí.
Živná rostlina housenek. Řada pěstovaných i volně rostoucích druhů z čeledi vikvovitých, zvl. tolice vojtěška ( Medicago sativa ) a t. srpovitá ( M. lupulina ), jetel luční ( Trifolium pretense ), a j. plazivý ( T. repens ), štírovník růžkatý ( Lotus corniculatus ), čičorka pestrá ( Coronilla varia ), různé druhy vikví ( Viccia spp.).
Vývoj. Vícegenerační, ročně 2-3 generace (duben – červen, červenec – srpen [září – říjen]). Vzhledem k migracím se generace překrývají. Klade jednotlivě na listy živných rostlin. Larvální vývoj trvá ca 20 dní, larvy přezimují. Kukly připevněné jsou ke stonkům nebo listům.
Chování. Samci, jako u jiných druhů rodu Colias, vyhledávají samice patrolováním na rozsáhlých plochách. Jarní generace bývá méně početná než generace letní, případně podzimní, jejíž imága se zhusta shromažďují na vojtěškových a jetelových polích. Z hlediska populační ekologie se jedná o druh s otevřenou populační strukturou, schopný dálkových migrací.
Podobné druhy v ČR. Žluťásek jižní ( Colias alfacariensis ), samice ž. tolicového ( C. erate ).
Rozšíření v ČR. Všeobecně rozšiřený a hojný motýl, dobře přizpůsobený intenzívně obdělávané krajině. Vystupuje i vysoko do hor.
Ohrožení a ochrana. Druh není ohrožen.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Troubsko,4.9.2014.Foto V.Hotárek
Troubsko,4.9.2014.Foto V.Hotárek
Samec,Silůvky,10.7.2015.Foto V.Hotárek
Samec,Silůvky,10.7.2015.Foto V.Hotárek
Samice. Foto Z. Hanč
Samice. Foto Z. Hanč

Kopulace

Kopulace, vlevo samec, Čechy, Holicko, 2008. Foto P. Bílek
Kopulace, vlevo samec, Čechy, Holicko, 2008. Foto P. Bílek
---